Taxi Trip 1: Nabat Ashurbeyova, between Beshir Seferoglu and Mirzagha Aliyev

Taksi səfəri 1: Nabat Aşurbəyova, Bəşir Səfəroğlu ilə Mirzağa Əliyev arasında

June 2016

June 2016

1080, 360

1080, 360

Authors note, additional tags, and supplemental media