Taxi Trip 1: Shixeli Qurbanov around Winter Park, towards Nizami metro

Taksi səfəri 1: Şıxəli Qurbanovla Qış Parkının ətrafında Nizami metrosuna doğru

June 2016

June 2016

1080, 360

1080, 360

Authors note, additional tags, and supplemental media