Taxi Trip 3: Qedirli, between Mirzagha Aliyev and Shahhuseyn Mosque

Taksi gəzintisi 3: Qədirli, Mirzağa Əliyevlə Şahhüseyn Məscidi arasında

Sept 2016

Sept 2016

1080, 360

1080, 360

Authors note, additional tags, and supplemental media