Taxi Trip 3: Qedirli, between Shahhuseyn Mosque and Salatin Esgerova

Qədirli, Şahhuseyn Məscidi ilə Salatın Əsgərova arasında

Sept 2016

Sept 2016

1080, 360

1080, 360

Authors note, additional tags, and supplemental media